מערכת מכירת כרטיסים

בתהליך רכישת הכרטיס תתבקש להשיב על שאלון רפואי, במידה והתשובה על אחת השאלות, תשובה על אחת או יותר מהשאלות הבאות היא חיובית, אז לצורך כניסתך לחדר הכושר עליך להמציא גם תעודה רפואית מרופא ולפיה הרופא מאשר כי אין סיכון לבריאותך באימון בחדר כושר כלומר, לא יהיה ניתן להיכנס לחדר הכושר ללא אישור רפואי. חדר הכושר יקבל מתאמן שהמציא תעודה רפואית שלא עברו שלושה חודשים ממועד הנפקתה.

שיעור תאריך מחיר
{{events[ticketType.event].name}} {{events[ticketType.event].visualDate }} {{events[ticketType.event].visualHour}} {{ticketType.price}}