תיאטרונטו | המרכז לתיאטרון עכו | כרטיסים להצגות ומופעים | איוונטר

המרכז לתיאטרון עכו נוסד בינואר 1985 על ידי דוד מעיין וקבוצת שחקנים. המרכז הוקם כתוצאה מצורך באוטונומיה מוחלטת. החירות האומנותית מתייחסת לבחירת החומר, תהליך העובדה, התוצר האומנותי ואופן הצגתו. חברי המרכז שמו לעצמם שתי מטרות בעבודתם: האחת אומנותיות – יצירת שפת תיאטרון ייחודית, וכן פעילות חברתית כקהילה. כיום נחשב המרכז לתופעה ייחודית ובעלת חשיבות בשדה התרבות הישראלי. השפעתו ניכרת בעידוד קבוצות יוצרים וכן אומנים בודדים ליצור מתוך מחויבות לחומרי העבודה, מתוך התייחסות כנה לעולם בו הם יוצרים, במעגלים החיצוניים – חברה ופוליטיקה עד למעגלים הפנימיים של החומר האישי.